Her kan du sende inn tips som det bør varsles om… Du kan også sende din melding ved å klikke på registrering. Du kan også få opprettet egen mailadresse spesielt designet for mediatips og varsler. Kontoen har da avgrenset levetid. Mer info via mailkto nedenfor. Dette er en Beta produksjon som er under utvikling. Vil du delta i utviklingen kan du registrere deg for systemets mailnews. Det er viktig at alle er klar over ansvaret for å melde fra, sende mediatips og varsler til rette instans. Systemet formidler i spesielle tilfelle også materiale  til relevante myndigheter og relevant publiseringskompetanse. Tilsynet.org etterforsker også spesielle saker basert på inkommet materiale, har du en spesielle sak kan du tipse tilsynet ved å sende mail til: mbonline@tilsynet.org
V
NORSKE RETTSINSTANSER POLITIDISTRIKTER FYLKESKOMMUNER FYLKESMENN RÅDMENN KOMMUNEADMINISTRASJON ADVOKATER FYLKESADMINISTRASJON VEGMYNDIGHETER KIRKEN HELSEFORETAK KOMMUNER ANNET
DETTE ER NOEN AKTUELLE OMRÅDER DET ER AKTUELT Å SENDE INN MELDINGER OG VARSLER OM:
Systemet publiserer ikke materiale, men videreformidler til utvalgte media og journalister samt andre relevante kontakter.
Her er noen praktiske linker:
JUSEXPO JUSEXPO
Sidegjøremål
PRESSMAN PRESSMAN Serviceområde for media